Prisiminimai neturi pradžios ir pabaigos. Tai ne knygos ar filmai, apraizgyti dramaturginėmis taisyklėmis. Tai sekundės dalys jausmo, garso, šviesos blykstelėjimo mūsų sąmonėje ir įsirašančio joje amžiams. Tai nuotrupos gyvenimo fragmentų, kurie yra tarp pradžios ir pabaigos. Kažkur tarp, ko negalime įspausti į rėmus.

 

Kaip ir fotografija. Momentas, pagautos šviesos, ištirpęs sidabro dulkėse ant fotojuostos. Ilgesnis ar trumpesnis, bet įamžinantis akimirką. Atsiduriantis tarp mūsų sąmonės ir realybės. Kaip prisiminimai - kažkur tarp.

LAIKINAI ATIDARYTA - tai nuotraukų serija kažkur tarp dabarties ir praeities. Tarp mūsų prisiminimų ir buities, be pradžios ir pabaigos. Kalba tik momentais, bet mumyse kuria istorijas, provokuoja nostalgiją, tylų liūdesį ar ironišką šypsnį. Tai, ko atspaustoje nuotraukoje nėra, bet kuriama kiekviename iš mūsų.

2019 metais remiami Lietuvos kultūros tarybos kinematografininkai Lina Margaitytė ir Marius Krivičius ėmė važinėti po Lietuvą ir fiksuoti mažų miestelių ir kaimelių parduotuvių fasadus ant vidutinio formato fotojuostos. Parduotuvių fiksavimas pasirinktas kaip socialinis - kultūrinis miestelių ir kaimelių simbolis, geriausiai atspindintis dabartį, menantis praeitį ir sugrąžinantis į prisiminimus, žadinantis emocijas.

 

Puslapyje ties kiekvienos įamžintos parduotuvės nuotrauka nurodytos parduotuvės buvimo koordinatės, data ir tikslus laikas momento, kai fotoaparato užrakto pagauta šviesa nugulė ant fotojuostos. Tai įamžinimas dabarties, esančios tarp praeities ir ateities. Kažkur tarp mūsų sąmonės ir kasdienybės.

 

Projekto ir nuotraukų autoriai: Lina Margaitytė, Marius Krivičius.

Ilustracijų autorius: Pijus Čeikauskas.